Matias

Succeshistorier


Matias

Et akut miljøskift fik Matias ud af et heftigt stofmisbrug, kriminalitet og hjemløshed


Forældrene blev skilt, da Matias var 6 år og den efterfølgende opvækst hos faren, var præget af vold, alkohol og omsorgssvigt. Derfor blev han anbragt i både familiepleje og på forskellige opholdssteder. Matias havde en ustabil skolegang og på grund af udadreagerende adfærd og mistanke om ADHD og PTSD‚ var han tilknyttet flere specialskoler uden at få gennemført 9. klasse.

 

Matias begyndte sin kriminelle løbebane i en tidlig alder, kom ud i bandekriminalitet og var afhængig af vold og slåskampe. Det fik han samlet set 2 år i fængsel for. Allerede som 12-årig, startede han et stofmisbrug, som senere hen blev massivt og både omfattede alkohol og hårde stoffer. I fængslet måtte han undvære sine stoffer og blev derfor afhængig af benzodiazepiner for at få ro på. Efter 4 år med benzodiazepiner, var det ikke lykkedes Matias at trappe ud, han havde kun fået lyst til flere.

 

Som 18 årig fik Matias en datter med sin ekskæreste, men blev kort efter fødslen nægtet samkvem pga. sit misbrug og hårde livsstil, så han havde ikke set hende, siden hun var helt lille. Det var han utrolig ked af og det var hans store drøm at få lov til at se sin datter.

 

I en alder af 23 år havde Matias aldrig haft et rigtigt arbejde og samarbejdet med kommunen var vanskeligt, da Matias levede ustruktureret og ikke mødte op til sine aftaler. Der var forsøgt afgiftning og misbrugsbehandling flere gange, men Matias opgav hver gang det blev svært. Han var desuden hjemløs og var blevet meget træt af sit liv.

 

 

En ny start

Da Matias ikke tidligere havde profiteret af døgnbehandling, tilbød Matias’ sagsbehandler ham et forløb hos os. Matias havde brug for et akut miljøskift og afstand til stoffer og misbrug af medicin. Matias blev bevilget et 4 måneders forløb, indeholdende både bolig, afklaring og beskæftigelse til en start - med mulighed for forlængelse, hvis det gik godt.

 

Matias flyttede ind i én af vores lejligheder, hvor han skulle bo alene med støtte fra os og vores mentorer. Vi startede straks et forløb op i Svendborg Misbrugscenter, hvor han blev tildelt en behandler og fik et samarbejde med en læge i forhold til at trappe ud af benzodiazepinerne. Da det kan være livsfarligt at stoppe med dem, skulle de trappes langsomt ud og det ville tage 4-6 måneder, hvis ikke Matias skulle mærke for mange bivirkninger. Der blev igangsat flere ugentlige samtaler med både behandler og læge.

 

Det var også et mål at hjælpe Matias med tandbehandling, da hans tænder havde taget stor skade efter mange års misbrug og han havde ofte stærk tandpine. Matias kunne pga. angst ikke gå til en almindelig tandlæge, så vi satte et forløb i gang hos specialtandplejen. Matias motivation til en livsændring hang også sammen med hans ønske om at se sin datter igen, så vi hjalp ham med at oprette en sag i Familieretshuset.

 


Opstarten var hård

Den første tid gik med at få Matias stabiliseret, lært at leve struktureret og gjort klar til at starte i praktik. Da Matias var stoppet med stofferne fra den ene dag til den anden, begyndte han i stedet at drikke alkohol i store mængder. Det blev derfor nødvendigt at starte på antabus, så misbruget ikke bare flyttede over i alkohol.

 

Efter nogle uger var han klar til at starte i en genbrugsbutik et par gange om ugen. Arbejdet viste sig ikke at være noget for ham, men det var et godt sted at starte, indtil han var klar til en længere arbejdsdag. Efter kort tid var Matias klar til at starte i praktik hos en anlægsgartner, som længe havde været hans ønske at prøve.

 

Matias elskede arbejdet som anlægsgartner og bestemte sig hurtigt for, at det er den vej han vil gå. Men stabiliteten manglede og udtrapningen af benzodiazepinerne gjorde ham i perioder ustabil og depressiv, da han nu begyndte at kunne mærke sig selv efter flere års bedøvelse. Der var mange tilbagefald til diverse stoffer i forløbet, men efterhånden som tiden gik, blev perioderne uden stoffer længere og længere.

 

Matias passede alle aftaler i misbrugscenteret og var for første gang motiveret for at komme ud af sin afhængighed.


 

Den gamle adfærd var svær at ændre 

Efter mange år i kriminalitet og en omgangskreds i misbrugsmiljøet, var der brug for at ændre mange holdninger og lære, hvordan man begår sig på arbejdsmarkedet og blandt almindelige mennesker. Metoden var gode rollemodeller, som kunne præge Matias i en positiv retning, og dem mødte han både på arbejde og igennem de unge mentorer, vi satte til rådighed i fritiden.

 

Matias havde svært ved at sætte ord på sine følelser og var blevet vant til, at når noget igennem længere tid havde gået ham på, så skulle det løses med vold. Han var nærmest blevet afhængig af vold og gik i en form for blodrus, når først han kom i gang med slåskampene. Hver gang han blev informeret om et problem i sin tidligere omgangskreds, så dukkede den gamle adfærd op og det var svært at kæmpe imod. I starten fyldte lysten til vold meget, men efterhånden som Matias fik afstand til stofferne og vennerne i misbrugsmiljøet, aftog lysten og det fyldte mindre og mindre i hans hoved.

 

Matias var vant til at leve fra dag til dag, uden nogen form for planlægning, og var derfor ikke selv i stand til at skabe den nødvendige struktur. Han fungerede godt under de rammer vi kunne etablere for ham med arbejde, faste aftaler, mentorstøtte, træning og diverse aktiviteter i fritiden. Efter 4 måneder kunne sagsbehandleren godt se, at indsatsen virkede, men at Matias havde brug for mere tid, før han kunne stå på egne ben. Derfor blev der bevilget 6 måneder yderligere.

 


Udtrappet af medicin og klar til nye tider

Da Matias havde boet hos os i 6 måneder var han endelig trappet ud af benzodiazepinerne. Det betød at Matias fik mere overskud og kunne tænke mere klart, men det gjorde også at mange dårlige tanker og minder fra barndommen dukkede op, nu hvor hjernen ikke længere var bedøvet. Vi blev enige om, at tiden var kommet til psykologbehandling, da Matias nu kunne mærke sig selv og var motiveret for at arbejde med minderne fra fortiden, for at kunne skabe en bedre fremtid.

 

Matias opdagede, at når han gik stabilt på arbejde, så fungerede rigtig mange andre ting i hans liv. Han blev naturligt træt, hvilket lagde en dæmper på hans tanker og han kom ind i en god døgnrytmne, som gjorde ham mere stabil. Han oplevede succes, følte han gjorde en forskel og fik ros af arbejdsgiveren for sin indsats. Han begyndte at drømme om fremtiden, for pludselig blev drømmen om et arbejde og selvforsørgelse mere realistisk.

 

Matias kæmper stadig med at holde sig på sporet. Han er fortsat i praktik hos anlægsgartneren, hvor hans mål er at få arbejdstimerne trappet op. Han passer stadig sin behandling i misbrugscenteret og hos psykologen, så det går stille og roligt den rigtige vej.

 

Matias bor stadigvæk i vores lejlighed, men målet er han flytter ud i egen bolig, når han er klar. Han har bestemt sig for ikke at flytte tilbage til det område han kommer fra. Han er flere hundrede kilometer væk hjemmefra og miljøskiftet har været en stor del af nøglen til hans succes, da han ikke længere påvirkes af sine venner.

 

Vi ved ikke hvor længe der går, før Matias kan stå på egne ben, men vi har et rigtig godt samarbejde med sagsbehandleren, som løbende bevilger de måneder der skal til. Et tæt samarbejde med sagsbehandleren er essentielt i den slags opgaver, hvor indsatsen løbende skal tilpasses efter den unges behov, så både den unge og kommunen får mest muligt ud af bevillingen.

 

Da vi mødte Matias var hans situation håbløs og han var nærmest opgivet af kommunen. Men han er et godt eksempel på, at et miljøskift og den rette støtte, er nøglen til at gøre en forandring.

 


Måske kender du også en ung, der har brug for hjælp til en ny start?

Matias vil gerne være anonym, pga. fjender fra sit tidligere miljø.

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk