Praktisk info

Praktisk info

FAQ - Ofte stillede spørgsmål


Hvem er jeres målgruppe?

Hvilke metoder bruger I?

Hvordan kommer man ind i et forløb hos Platypus?

Hvorfor I ikke er på Tilbudsportalen?

Hvordan godkender kommuner anbringelser til unge under og over 18 år.

Bor de unge i egen lejlighed?

Hvor meget opsyn er der med de unge?

Hvordan foregår kommunernes tilsynsforpligtigelse?

Hvor ofte skriver i en status til sagsbehandleren?Hvem er jeres målgruppe?

Vi er specialiseret i at arbejde med unge med komplekse og sammensatte sociale og psykiske udfordringer. For at hjælpe mennesker med til at skabe en positiv forandring i deres liv, tager vi altid udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og sammensætter på denne baggrund et individuelt forløb. Vi lader os aldrig begrænse af fysiske rammer og fastlagte metoder. Vi gør os altid umage med den faglige sparring, og vi optimerer løbende indsatsen.


Vores primære målgruppe er unge i alderen fra 16 – 30 år, som har behov for at blive afklaret og komme videre – både fagligt, socialt og personligt, men vi hjælper alle, som oplever, at de sidder fast i en uhensigtsmæssig situation og som modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp.


Hvilke metoder bruger I?

Det er ikke nemt at bryde den sociale arv, og det kræver mod og rygrad at ændre sin livsstil. Denne svære proces hjælper og guider Platypus de unge igennem. Hver ung er forskellig og har brug for individuel og tilpasset håndtering – og netop fleksibiliteten i vores arbejde er vores styrke. Dog udarbejder vi altid en konkret uddannelsesplan med udgangspunkt i den unges motivation samt styrker og udfordringer.


Vi er ikke er en institution, men et 24 timers praktik-, et udviklings- og afklaringssted, hvor den unge kan bo med “frihed under ansvar”.


Vi kommer ikke de unge i kasser, men leverer den løsning, vi mener, er den bedste i den pågældende situation. Vi tilbyder forskellige “pakkeløsninger”, der kan kombineres på kryds og tværs, så hvert forløb kan skræddersyes, så det passer præcis til den enkelte unges behov. Mange har blot brug for et skub i den rigtige retning, ud fra princippet om “hjælp til selvhjælp” og indsatsen tilpasses behovet.  Derfor er det altid en god idé at kontakte os for en uforpligtende samtale.


En del af vores unge har et ønske om at komme i praktik som sømand og opleve, hvordan det er at komme ud at sejle, men det er ikke et “must”. Vi laver ligeså gerne afklaringsforløb i land, hvor den unge kan bo hos os i en af vores boliger og gennem forløbet giver vi sparring og coaching, så brugeren bliver klædt på til at kunne komme videre og klare sig selv.Hvordan kommer man ind i et forløb hos Platypus?

Typisk tager man kontakt til sin sagsbehandler og foreslår et samarbejde med Platypus. Vi samarbejder med kommuner og virksomheder i hele landet, så geografien er ingen hindring.


Dernæst kontakter sagsbehandleren os – og vi aftaler et møde, hvor både den unge, kommunen og Platypus deltager. Ved mødet finder vi ud af, hvordan vi kommer videre og i samarbejde lægges en plan.

Der er også mulighed for selv at finansiere en plads, coaching eller sejlads igennem Platypus. Ring til os, så kan vi snakke om hvilke behov du, eller en pårørende har for støtte. Man kan starte hos os fra dag til dag, såfremt der er plads.Hvorfor er I ikke på Tilbudsportalen?

Vi er ikke på Tilbudsportalen, da vi er en mindre virksomhed, der ikke passer ind under deres regler. Vi har tidligere snakket med Socialtilsynet for at høre om vores muligheder, men er blevet rådet til at forblive som vi er, da vi vil skulle lave alt for meget om, for at kunne blive godkendt – og så er vi pludselig en institution og ikke det alternativ, som vi ønsker at være.

 

Vores boliger ligger på 3 forskellige matrikler og derfor bor vores unge som udgangspunkt alene. Vi har dog én lejlighed med 2x2 værelses lejligheder i ét, hvor man evt. kan bo sammen med en anden, men det er altid noget vi overvejer fra person til person, om det giver mening.

 

Vi arbejder for både Jobcentre og Børn & Unge og hvis vi skal på Tilbudsportalen, skal vi adskille vores tilbud 100%. Det vil betyde vi ikke kan bruge vores boliger, til både de unge vi har i afklaringsforløb igennem jobcentrene og de unge, vi har alternativt anbragt. I dag fungerer det sådan, at vi ca. har 50% af hver, så det vil ødelægge vores fleksibilitet helt.

 

Jeres fordel ved, at vi arbejder for både Jobcentre og Børn & Unge er, at vi tænker utrolig meget i beskæftigelse og vores unge får ikke lov at sidde derhjemme og lave ingenting. Vi er meget hurtige til at lave praktikker og vores fokus er hurtigst muligt at få den unge i gang med enten uddannelse eller arbejde.


 

Hvordan godkender kommuner anbringelser til unge under 18 år og forløb til unge over 18 år?

Den anbringende kommune besøger og godkender den lejlighed, som den unge bliver anbragt i og vi aftaler i fællesskab, hvad der skal ske. De paragraffer, som der bevilges efter, kan være typisk SEL 52, SEL 85 og LAB 91, Lab 167, afhængig af, hvad det er for en ung. Alternativt har nogle kommuner brugt SEL 101, 102 og 82B samt LAB 91.

 

 

Bor de unge i egen lejlighed?

De unge bor i vores lejligheder, men betragter det som deres egne, mens de bor der. Lejlighederne er møbleret og har alt det udstyr de har brug for – fjernsyn, internet osv.

 

Vi får ofte unge fra institutioner, som ikke fungerer i samspillet med andre unge eller som ikke passer ind under de mange fælles regler. Vi har mulighed for at lave særaftaler og tilpasse forholdene til den unges behov, fordi den unge bor alene.

 

Vi handler ind sammen med den unge og hjælper med madlavning, tøjvask osv., så den unge bliver gjort klar til voksenlivet. Desuden sørger vi for lommepenge og tøjpenge til de unge der er under 18 år.


 

Hvor meget opsyn er der med de unge?

Der er opsyn efter behov og afhængigt af, hvad vi aftaler med sagsbehandleren. Vi har unge på 16 år, som i starten har behov for døgnbemanding og det kan vi godt etablere i en periode. Andre unge klarer sig bedre og kan nøjes med opsyn 2-3 aftener om ugen. Vi sørger for morgenvækning, evt. transport, hvis der er behov for det i en periode, men målet er helt klart, at den unge selv skal lære at tage ansvar.

 

Som udgangspunkt bor den unge alene i lejligheden, men vi er der i dagtimerne efter behov og om aftenen og i weekenden, bruger vi unge mentorer, som laver forskellige aktiviteter med de unge.


 

Hvordan foregår kommunernes tilsynsforpligtigelse?

Det foregår ved statusmøder, som vi plejer at holde skiftevis hos os og i kommunen. Når sagsbehandleren kommer ud til os, kan forholdene besigtiges og ellers orienteres sagsbehandleren grundigt via skriftlige beskrivelser af forløbet.


 

Hvor ofte skriver i en status til sagsbehandleren?

Vi skriver status efter behov og i det omfang sagsbehandleren ønsker det. Vi er meget glade for at skrive og beskriver både små og store processer, som fortæller noget om den udvikling, den unge er i.

 Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk