Succeshistorier

Succeshistorier

Her har vi samlet nogle få, af de mange succeser vi hele tiden oplever i vores arbejde med unge mennsker, der vil videre i deres liv.

Hvis du som sagsbehandler eller pårørende, har en ung i tankerne, som kunne være vores næste succeshistorie, så kontakt os for at høre hvilke forløb vi kan sammensætte til vanskeligt stillede unge.

Mike

På trods af han var vokset op i en god og støttende familie, havde Mike aldrig haft et arbejde eller gennemført en uddannelse. Efter mange år i misbrugsmiljøet, kæmpede Mike med en stofgæld på 200.000 kr. og havde både udviklet PTSD og depression. Han var bange for at skulle dø, hvis han ikke lavede en livsstilsændring.


Læs Mike's historie

Matias

Matias på 23 år havde aldrig haft et arbejde, blev kriminel i en tidlig alder og kom ud i bandekriminalitet. Hans liv var præget af vold og tyveri og et heftigt misbrug af alle slags stoffer. Han sad 2 år i fængsel, hvor han blev afhængig af benzodiazepiner og efter 4 år, var det ikke lykkedes ham at trappe ud.


Læs Matias' historie

Thomas

For et år siden var det fuldstændigt usandsynligt, at Thomas kunne gennemføre en uddannelse, da han drak og røg hash hver dag. Men nu har han gennemført et grundforløb og har fået fast hyre hos et rederi.


Læs Thomas’ historie

Robert

Robert var 31 år og havde siddet i fængsel i samlet 7,5 år og var nu nået til et punkt i hans liv, hvor han enten skulle forblive kriminel eller skifte spor. Han havde et stort misbrug af stoffer og var dagligt på speed. Desuden var han stærkt ordblind, så der var mange udfordringer forbundet med at skulle tage en uddannelse.


Læs Roberts historie

Magnus

Magnus kom ud i hashmisbrug og var hjemløs i et år. Han fik psykoser pga. hash og var indlagt på psykiatrisk afdeling af flere omgange. I en alder af 19 år, havde Magnus ikke bestået 9. klasse og havde aldrig haft et lønnet arbejde.


Læs Magnus’ historie

Stefan

Stefan på 31 år fik som helt ung en EGU uddannelse, men derefter fulgte en del år med misbrug, bandekriminalitet og arbejdsløshed. For 7 år siden fik han depression og angst og var i flere år helt uden beskæftigelse. Stefan havde en drøm om at arbejde på havet, men havde svært ved at komme ud af sit misbrug.


Læs Stefans historie

Monique

Monique på 19 år havde en turbulent opvækst og i en alder af kun 12 år, havde hun både ADHD- og borderline diagnose. Hun blev anbragt i plejefamilie og efterfølgende på opholdssted og kom i en tidlig alder ud i et massivt misbrug af hash og stoffer. Monique blev anbragt hos os i egen lejlighed, kort før hun blev 18 år.


Læs Moniques historie

Daniel

Daniel på 21 år, havde været anbragt forskellige steder og prøvet både efterskole, plejefamilie og institution. Daniels liv var gået i hårdknude på den sidste institution og da han samtidigt var godt på vej ud i misbrug, vurderede kommunen, at han havde brug for et akut miljøskift.


Læs Daniels historie

Martin

Kan en ung hjemløs komme ud af misbrug, blive etableret i lejlighed og komme i gang med uddannelse på bare to en halv måned? Ja, det er faktisk muligt, når tilbuddet er det rette – og den unge er motiveret for en forandring. Det er Martin et godt eksempel på.


Læs Martins historie

Benjamin

Benjamin på kun 15 år var kommet ud i misbrug og begyndt på en kriminel løbebane, så han havde brug for et akut miljøskift. I den korte anbringelse på bare 6 uger, kom han ud af misbrug og fik han lagt afstand til sin tidligere adfærd.


Læs Benjamins historie

Mads

Mads på 17 år havde fået en betinget dom på 50 dage og skulle følge kommunens anvisninger, hvis han skulle undgå at komme i fængsel. Han var samtidig kommet i problemer med det lokale kriminelle netværk, så han havde brug for at komme væk. På kun 1 måned kom han ud af sit misbrug og fik et arbejde.


Læs Mads’ historie

Rikke

Rikke havde kæmpet med et hashmisbrug i flere år, men kunne ikke stoppe, da alle hendes venner også var misbrugere. Forholdet til forældrene var fyldt med konflikter og Rikke opholdt sig i dagevis hos venner og bekendte, som også var misbrugere. Som 16-årig blev Rikke anbragt hos os og fik det miljøskift hun drømte om.


Læs Rikkes historie

Patrick

Patrick på 22 år er endelig kommet videre i sit liv efter en ungdom med massivt misbrug, passivitet og brudte uddannelsesforløb. På kun 10 uger gik Patrick fra at være hjemløs og frustreret misbruger – til clean studerende med fritidsjob.


Læs Patricks historie

Jens

På kun 8 uger kom Jens ud af sit daglige hashmisbrug og kom op i gear. Han var gået helt i stå og havde ingen indhold i sin hverdag, men igennem spændende praktikker, blev han klar til at starte på TAMU.


Læs Jens historie

Kenneth

På præcis 1 år gik Kenneth fra at være arbejdsløs i mange år, i misbrug og uden ønske om at komme ind på arbejdsmarkedet, til at have gennemført et grundforløb og at have et arbejde med en god løn.


Læs Kenneths historie

Allan

Allans detour startede med et hashmisbrug, der hurtigt udviklede sig til et ungdomsliv på kanten med masser af stoffer, penge og kriminalitet. På trods af Allans vilde liv, er det lykkes ham at komme på ret køl og få en uddannelse på søfartsskolen.


Læs Allans historie