Kenneth

Succeshistorier


Kenneth

Fra arbejdsløs misbruger til fast arbejde


På præcis 1 år, gik Kenneth fra at være arbejdsløs i mange år, i misbrug og uden ønske om at komme ind på arbejdsmarkedet, til at have gennemført et grundforløb og at have et arbejde med en god løn.Kenneth er vokset op i Rødovre og har boet der det meste af sit liv. Kenneth er ordblind og havde en svær tid i folkeskolen. Efter folkeskolen startede han i lære som pladesmed, men droppede ud før tid.


Allerede dengang startede Kenneth med misbrug af stoffer og alkohol. Han havde af samme grund vanskeligt ved at fasholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og efter flere forskellige jobs endte han til sidst med at falde helt ud af arbejdsmarkedet.


I omkring 10 år på offentlig forsørgelse udvikler Kenneth en negativ holdning til uddannelse og arbejdsmarkedet og bliver efterhånden indstillet på og tilfreds med et liv på kontanthjælp.Kommer ud at sejle

En dag i december fortalte Kenneth ved en samtale med sin sagsbehandler i Jobcentret, at han gerne ville prøve at komme ud at sejle, fordi hans fætter var ved at uddanne sig til styrmand og han havde fortalt om alle de spændende ting han oplevede. Kenneths sagsbehandler gav ham et tilbud om et 5 ugers afklaringsforløb med søpraktik i Kompasset, hvilket Kenneth sagde ja til.


Kort tid efter kom Kenneth til Fyn, hvor han blev indkvarteret og her brugte vi de første dage på at lære Kenneth bedre at kende og få ordnet en masse praktiske ting i forbindelse med den kommende søpraktik. Kenneth skulle have arbejdstøj, sundhedsbevis hos søfartslægen, samt orienteres omkring søfart og uddannelser generelt.


Herefter kom Kenneth ombord i 4 uger på et dansk supportskib, som servicerer en af de store havvindmølleparker. Supportskibene sejler blandt andet teknikere og materialer ud til vindmøllerne. Praktikken gik godt og selvom Kenneth ikke havde haft et arbejde i flere år, så gjorde han en god indsats på skibet. Da de 4 uger var gået, ønskede Kenneth at sejle i længere tid. Hans sagsbehandler bevilgede derfor 3 uger mere - denne gang på et større fragtskib, der sejler i nordisk fart. På fragtskibet blev Kenneth taget imod, som en del af besætningen, med de opgaver og det ansvar det medførte og også her klarede han opgaven godt og blev rost for hans arbejdsindsats.


Besætningen på begge skibe beskrev Kenneth, som en person med stort temperament og som en der godt kan gå og være sur et par dage, hvis noget går ham imod. Men gennemgående fungerede han rigtig godt både arbejdsmæssigt og socialt sammen med de andre ombord. Han blev desuden beskrevet som en pålidelig og loyal medarbejder, der udførte det han fik besked om. Han var dygtig til at arbejde med sine hænder og de profiterede meget af hans arbejdsindsats, som han fik ros for.


Lige fra vi mødte Kenneth første gang, gjorde vi meget ud af at stille andre muligheder op for ham, end et liv på kontanthjælp eller førtidspension. Men Kenneth var meget negativ overfor at skulle starte på en uddannelse og kunne ikke se sig selv i ret mange jobs. På trods af Kenneths negative holdning til arbejdsmarkedet, fik han under praktikken ”næsen i sporet” igen. Han ændrede sit syn på fremtiden, og så nu i langt højere grad sig selv på arbejdsmarkedet.


Da forløbet nærmede sig sin afslutning, ønskede Kenneth at sejle mere og forfølge den ny-vundne positive indstilling til sin fremtid. Praktikken på de to forskellige skibe i Kompasset, havde givet Kenneth lyst til at starte på en søfartsuddannelse og vi hjalp ham derfor med at søge ind på Svendborg Søfartsskole, med optagelse som skibsassistent i juli måned.


Kenneth var imidlertid bange for at falde tilbage i sit gamle mønster, for hvis han kom hjem til sine venner igen, ville han ikke kunne holde fokus på skolestart. Derfor ansøgte vi i samarbejde med Kenneth og hans sagsbehandler, om et lidt længere forløb, hvor Kenneth kunne komme ud at sejle langfart og derved holde motivationen og den gode rytme oppe indtil skolestart i juli.


Kenneths sagsbehandler kunne tydeligt se den gode proces Kenneth var inde i og bevilgede derfor et 4-måneders forløb i Kompasset. Kenneth kom ud at sejle med 2 forskellige fragtskibe, og fik en masse positive oplevelser. Indimellem var det også svært og vi måtte flere gange tale Kenneth fra at afbryde forløbet før tid. Sidst i juni måned kom Kenneth hjem for at holde lidt velfortjent sommerferie.Søfartsskolen

Allerede mens Kenneth sejlede, blev han optaget på Svendborg Søfartsskole, hvor han skulle starte 30. juli på et 20-ugers grundforløb for skibsassistenter. I samarbejde med Kenneths sagsbehandler blev vi enige om at støtte Kenneth i opstarten af sit skoleforløb og vi aftalte derfor en mentorordning de første 3 måneder.


Kenneth var ordblind og havde ikke gået i skole siden 9. klasse og det var nu 15 år siden, så han var godt klar over, at det ville blive noget af en udfordring. Derfor var det vigtigt at støtte ham undervejs og hjælpe med de udfordringer, der ville opstå.


Kenneth var meget motiveret og deltog seriøst i undervisningen. Han benyttede sig desuden af ekstraundervisning og lektiehjælp på skolen og det gjorde, at han kunne afslutte eksamen med et godt resultat.


Vi hjalp undervejs Kenneth med at holde fokus på sin skolegang og satte allerede på et tidligt tidspunkt gang i hans jobsøgning. Det viste sig at bære frugt et par dage efter Kenneth havde afsluttet sin eksamen. Her blev han kontaktet af et rederi, som tilbød ham hyre som ubefaren skibsassistent fra starten af januar.Efter forløbet

På præcis 1 år gik Kenneth fra at være arbejdsløs i mange år, i misbrug og uden ønske om at komme ind på arbejdsmarkedet, til at have gennemført et grundforløb og at have et arbejde med en god løn.


Da vi mødte Kenneth første gang, var han besluttet på at hans fremtid skulle være på offentlig forsørgelse. Vi har igennem mange samtaler og den påvirkning af rollemodeller, han har været udsat for ombord på skibene, arbejdet på at påvirke ham i en anden retning. Det er lykkes at motivere ham til at begynde på en uddannelse, som han gennemførte og han fik job med det samme.


Kenneth har holdt fast i sin beslutning om at holde sig fra misbrug og er fortsat på rette spor. Kenneth er stadig beskæftiget hos rederiet og er glad og taknemmelig for sit nye liv. Når han har optjent den nødvendige sejltid, vil han søge ind på en navigationsskole for at læse videre til styrmand.
Måske kender du også en ung, der har brug for hjælp til en ny start?
Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk