Mads

Succeshistorier


Mads

Kom ud af misbrug på en måned og fik job


Mads på 17 år havde fået en betinget dom på 50 dage og skulle følge kommunens anvisninger, hvis han skulle undgå at komme i fængsel. Han var samtidig kommet i problemer med det lokale kriminelle netværk, så han havde brug for at komme væk. På kun 1 måned kom han ud af sit misbrug og fik et arbejde.Mads boede hjemme hos sine forældre, som igennem længere tid havde forsøgt at hjælpe ham ud af misbrug og kriminalitet. De havde endda kontaktet de kriminelle, som forsøgte at afpresse Mads for store pengebeløb, for at lave en fornuftig aftale om tilbagebetaling. Mads blev utryg ved at være i lokalområdet, så forældrene lejede et sommerhus, hvor Mads kunne opholde sig i 3 uger, indtil kommunen fandt en løsning på problemet.

 


Ud af misbrug

Vi blev kontaktet af Mads’ sagsbehandler og allerede efter en uge, startede Mads i et forløb hos os. Vi aftalte ikke på forhånd de nærmere detaljer for forløbet, men formålet var at Mads skulle væk fra sit dårlige netværk, ud af misbrug og blive afklaret i forhold til job og uddannelse.


Allerede i sommerhuset var Mads stoppet med hans daglige hashmisbrug, så han var på vej ud af misbrug og nu handlede det om, at holde Mads beskæftiget, så misbruget fortsat kunne holdes på afstand.


 

Kom op i gear

Mads boede nu i en af vores akutboliger – 200 km. væk hjemmefra – og skulle have en fornuftig hverdag op at køre.


Første uge afprøvede Mads en praktik som VVS og ugen efter var han i Havnestuen, som er en café drevet af frivillige, der laver mad til ældre mennesker.


Mads havde længe haft et ønske om at arbejde som fisker, så vi aftalte med en lokal erhvervsfisker, at Mads kunne komme med ham ud at fiske 3 dage om ugen og de resterende 2 dage, kunne Mads arbejde i Havnestuen.


Den plan viste sig at være rigtig god, for Mads var super motiveret for at fiske og havde ingen problemer med en arbejdsdag på havet fra kl. 5-16. Han var også glad for den positive opmærksomhed han fik i Havnestuen, fra både kunder og kolleger, så han trivedes rigtig godt med en afvekslende arbejdsuge på 5 dage.


En af vores unge mentorer, lavede forskellige aktiviteter med Mads om aftenen, så han også fik noget indhold i fritiden. De spillede PlayStation, trænede i fitnesscenter og fik en masse gode snakke om de forskellige udfordringer Mads stod overfor.


 

Afklaret omkring fremtiden

Mads fik hurtigt et ønske om at uddanne sig indenfor fiskeri, men vi stod med den udfordring at Mads kort forinden, var blevet erklæret uegnet til skibstjeneste af en søfartslæge pga. hans ADHD-medicin, så det var ikke umiddelbart en mulighed. Vi kontaktede både Søfartslægen og Søfartsstyrelsen for at høre om mulighederne for at anke, men der var lange svarfrister og det passede ikke med opstarten på Fiskeriskolen, som der kun var 3 uger til.


Vi fik derfor en anden Søfartslæge til at se på sagen og hun kunne godt se, at Mads var velmedicineret og at ADHD-diagnosen derfor ikke skulle stå i vejen for sine muligheder, så hun udstedte et sundhedsbevis til ham og han kunne nu søge ind på Fiskeriskolen.


Efter kun en måned i vores akutbolig, var Mads kommet op i gear i forhold til arbejdsmarkedet, helt ud af misbrug og var afklaret omkring sin fremtid. Vi vurderede i samarbejde med hans sagsbehandler og forældre, at han var klar til at komme hjem til forældrene igen, hvor han skulle vente 14 dage på at starte på Fiskeriskolen i Thyborøn.


 

Fik job og uddannelsesplan

Men ventetiden blev ikke lang, for Mads blev ordinært ansat hos en entreprenør indtil skolestart. Entreprenøren havde tidligere haft Mads i et praktikforløb, men forløbet var dengang præget at ustabilitet pga. hans misbrug og dårlige trivsel, men nu hvor Mads var blevet stabiliseret og kommet ud af misbruget, turde entreprenøren tilbyde ham lønnet arbejde.


Forløbet hos os varede præcis en måned, men det var nok til at hjælpe en Mads i uddannelse og arbejde.Måske kender du også en ung, der har brug for hjælp til en ny start?

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk