Rikke

Succeshistorier


Rikke

Clean og i job


Rikke havde kæmpet med et hashmisbrug i flere år og ville gerne stoppe, men kunne ikke, da alle hendes venner også var misbrugere. Rikke boede hjemme hos sine forældre, men forholdet var fyldt med konflikter på grund af hendes adfærd og hendes misbrug. Forældrene var bekymrede og frustrerede over hendes situation, så Rikke undgik mest muligt at opholde sig derhjemme. I stedet for opholdt hun sig i dagevis hos venner og bekendte, som også var misbrugere. Som 16-årig blev Rikke anbragt hos os og fik det miljøskift hun drømte om.

 

 

Rikkes livsstil gik ud over skolen, som Rikke ikke havde passet i flere år – og det var først da hun kom i et specielt tilrettelagt skoletilbud med elever blandet fra 7.-9. Klasse, at hun blev motiveret for at tage 9. klasse med eksamen. Rikke fik medicin for ADHD for at kunne koncentrere sig om skolen, og selvom hun også havde sit misbrug, var skolen hendes faste holdepunkt i den periode.

 

Alligevel var situationen uholdbar og Rikke ønskede at komme væk – og var træt af sit liv. Hun ville gerne stoppe sit misbrug, men det var umuligt i det nuværende miljø.

 

 

Anbragt i egen lejlighed som 16-årig

Rikke havde løbende en god kontakt til sin sagsbehandler, som endte med at bevilge et anbringelses- og afklaringsforløb hos Platypus i Svendborg, hvor Rikke kom i ”egen bolig” med støtte.

 

Da Rikke kom til Svendborg sidst på skoleåret, var der ikke lang tid til den afsluttende eksamen, så for at hun kunne gøre det færdigt, blev hun fjernstuderende og mødte kun op på skolen efter behov – og til de afgørende eksaminer. Rikke fik derfor afsluttet Folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i dansk og matematik. Det var en vigtig milepæl for at kunne komme videre med job og uddannelse.

 

Da Rikke blev anbragt hos os i Svendborg, fik hun sin egen lejlighed - med daglig, fast støtte til både at få afsluttet skolen på Sjælland og få opbygget et nyt liv. Det gav en ny ro med miljøskiftet og Rikke nød at have sin egen lejlighed, hvor hun kunne øve sig i at bo alene og blive selvstændig.

 

 

Bliver hurtigt clean

Rikke blev med det samme tilknyttet misbrugsbehandling og selvom hun forventede, at det ville blive mega hårdt at skulle undvære sine daglige joints, gik det meget nemt. Allerede efter få dage kunne Rikke mærke, at hun blev meget friskere og gladere og hun fik mere energi og efter en måneds tid, var hun helt clean.
  

 

Vi har god erfaring med, at misbrugsbehandling ikke kan stå alene, men skal kombineres med beskæftigelse, så vi hjalp Rikke med at søge ordinære jobs og hun blev hurtigt ansat i LIDL i Svendborg. Her sad hun både ved kassen, satte varer på hylder og lavede alt forefaldende arbejde. Rikke voksede med ansvaret og opgaverne og hun knoklede og var glad for jobbet og pengene. Efter et par måneder blev det alligevel for meget og hun stoppede igen, magtede ikke at møde op - og havde brug for at finde en work/life balance.

 

 

Job i Netto

Efter et par måneders pause, hvor Rikke slet ikke var motiveret for noget som helst – og hvor hun også var ved at udvikle et alkoholmisbrug, startede hun på FGU i et 14 dages afsøgningsforløb. Her skulle hun dels en uge på køkkenlinjen og dels en uge på murerlinjen.

 

Selvom Rikke var glad for at være i butik, var det sundt at afprøve andre muligheder og ikke mindst at komme i skole igen - sammen med andre unge. Det gik bare slet ikke.  Rikke nåede at være halvanden dag på FGU, i alt. Hun havde uheldigvis også lige forstuvet sin albue og kunne ikke bruge sin ene arm – så skolen sendte hende hurtigt hjem igen. Det viste sig, at hun i virkeligheden ikke var motiveret for at komme på skolebænken eller interesseret i nogle af brancherne.  Til gengæld gjorde oplevelsen på FGU Rikke afklaret i forhold til, at hun gerne ville fortsætte med at arbejde i butik.  

 

Rikke har nu fået en EGU- elevplads i Netto, hvor hun arbejder 25 timer om ugen. Da det er et forløb med minimal skolegang og primært praktisk arbejde, passer det rigtig godt til Rikke.

”Platypus har givet mig den støtte jeg har brug for

og er gode til at lægge en ny plan, når det er nødvendigt" 

 

Clean og styr på livet

Rikke er for længst stoppet med sin ADHD medicin, da hun ikke har brug for den længere, når hun er fysisk i gang. Rikke er ligeledes afsluttet ved Psykiatrien, hvor hun i en periode var tilknyttet.

 

I processen har der kun været få tilbagefald med hashen. Det var Rikke meget ærgerlig over og det skete i forbindelse med et hjemmebesøg sammen med det gamle netværk, så da hun kom tilbage til Svendborg, fortsatte hun den gode udvikling.

 

Rikke er stoppet på Misbrugscenteret og har ikke længere brug for at gå der. Hun føler sig mere selvsikker og selvstændig og har lært en masse om sig selv. Hun har genopbygget forholdet til sine forældre, som er tæt og støttende og hun tager nu ansvar for sine handlinger.

 

I dag er Rikke stolt af de fremskridt, hun har gjort, og hun har vendt sit liv rundt. Hun har en positiv indstilling til livet og en optimistisk fremtid og er et levende bevis på, at det er muligt at overvinde misbrug og genopbygge relationer.

 

Rikke er faldet godt til i Svendborg og vil gerne blive på Fyn.

 

 

 


Måske kender du også en ung, der har brug for hjælp til en ny start?


Det skulle fejres at Rikke var blevet clean, så vi inviterede Rikke på en rejse til Malta sammen med en af de andre unge.


Rikke havde ikke rejst før og slet ikke fløjet, så det blev en kæmpe øjenåbner for hende.

”Jeg troede det ville være mega svært at stoppe med hashen, men det var ikke så svært, når jeg var væk fra mit gamle miljø"  


”Det var rart at få min egen lejlighed og lære at klare mig selv"

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk