Robert

Succeshistorier


Robert

Fængsel, misbrug og kriminalitet bliver vendt til uddannelse og fast job


Robert var 31 år og havde siddet i fængsel i samlet 7,5 år og var nu nået til et punkt i sit liv, hvor han enten skulle forblive kriminel eller skifte spor. Han havde et stort misbrug af stoffer og var dagligt på speed. Desuden var han stærkt ordblind, så der var mange udfordringer forbundet med at skulle tage en uddannelse.

Robert var i et miljø af misbrugere og havde ingen kontakt til hans familie, så der var ikke noget netværk, der kunne støtte ham. Robert havde længe haft et ønske om komme ud at sejle og det lykkedes for Robert at overbevise hans sagsbehandler i Jobcentret om, at det kunne være en vej ud af misbrug og kriminalitet.

 


Første sejltur

Robert startede med et kort forløb i Kompasset, da hans sagsbehandler ikke ville bevilge et længere forløb, før Robert havde bevist, han ville ændre sig og kunne leve op til kravene.


Før vi kunne sende ham afsted, skulle han først bo i vores lejlighed, så vi kunne lære ham at kende og sikre os, han var helt ude af misbrug. I dagtimerne var han i praktik hos en lokal virksomhed, så kan kunne få struktur på dagen og vise han kunne passe et arbejde. Robert klarede praktikken godt og var meget stabil, så efter en uges tid havde vi ingen problemer med at sende ham afsted.


Robert kom ombord på et skib, der sejlede til Norge og Holland og sejlturen gik over al forventning. Robert trivedes godt på havet og kaptajnen synes Robert var den bedste praktikant, de nogen sinde havde haft.


Robert blev under sejlturen bekræftet i sit ønske om at blive sømand, så da han kom tilbage, ansøgte vi om optagelse på Svendborg Søfartsskole på det hold, der startede 4 måneder senere.

 


Kom afsted igen

Roberts sagsbehandler var begejstret for Robert havde klaret det så godt på skibet og at han nu havde lagt stofferne på hylden, så han blev bevilget et længere forløb i Kompasset, så han kunne fortsætte den gode udvikling.


Kort efter kom Robert igen afsted, denne gang til Norge, Island, Færøerne og England. Efter ca. 4 uger kom skibet tilbage til Danmark, hvor Robert stod af. Da han kom hjem fik han besked fra Søfartsskolen om, at han var blevet optaget, så nu kunne vi endelig lægge planer for hans fremtid.

 


En afsoning kom i vejen

Egentlig var det planen at Robert gerne ville sejle mere, men der var undervejs opstået en udfordring vedr. 2 måneders afsoning, som han skulle have overstået. Kriminalforsorgen ville ikke gå med til, at han kunne afsone på et skib, så han søgte om fodlænke og vi måtte indrette vores planer herefter.


Vi blev enige om at vende situationen til noget positivt og samtidig tage kampen op med Roberts ordblindhed. Så i stedet for at sejle mere, blev han boende hos os og begyndte på ordblindeundervisning på det lokale VUC, mens han afsonede med fodlænke i to måneder.


 

Tilbage på skolebænken

Robert var stærkt ordblind, så der var ikke udsigt til han kunne lære at læse og skrive på blot 2 måneder, men han blev undervist i alle de hjælpemidler han skulle bruge, når han begyndte på søfartsskolen.


Det var en meget lærerig proces for Robert at starte i skole, da han havde været væk fra skolebænken i mange år. Det var en stor udfordring, men også et godt springbræt til Søfartsskolen.

 


Søfartsskolen

5 måneder efter Robert startede hos os, begyndte han på Svendborg Søfartsskole på et 20-ugers grundforløb. Vi var tilknyttet som mentor under hele forløbet.


Robert boede på skolen, så det var fortsat ikke nødvendigt at etablere ham i egen lejlighed. Selvom han lige havde afsluttet ordblindeundervisningen, krævede det stor tilvænning at gå på Søfartsskolen, da de har lange undervisningsdage og man er omgivet af andre elever døgnet rundt.


Vi sørgede for Robert fik ekstra hjælp fra skolen pga. hans ordblindhed og selvom opstarten var hård, faldt han undervejs til og lærte at klare sig.


Ved midtvejsprøverne opnåede han et resultat under middel, men fandt på den måde ud af, hvilke fag han skulle arbejde ekstra meget med de sidste måneder. Ved den endelige eksamen opnåede han trods hans boglige udfordringer et fantastisk resultat med fire 10-taller og en masse 7-taller.


 

Endelig egen lejlighed

Under skoleforløbet fokuserede vi meget på opsparing, så Robert selv kunne spare sammen til et indskud i en lejlighed. Da Robert blev færdig med skolen, havde han sparet nok sammen til, at han kunne flytte i egen lejlighed. Han ville ikke tilbage til Sjælland, hvor han kom fra, men besluttede at bosætte sig på Sydfyn, da han havde fået opbygget et godt liv hernede.

 


Job

Robert fik hyre efter søfartsskolen og er siden hen blevet færdig med sin sejltid. Han er nu færdiguddannet Befaren Skibsassistent og tjener gode penge. Han bor på Sydfyn med sin kæreste og er kommet ud af misbrug og kriminalitet.Måske kender du også en ung, der har brug for hjælp til en ny start?

.

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk