Bandeexit - afklaringsforløb med midlertidig bolig og sejltur på fragtskib

Bandeexit

Bandexit - et effektivt miljøskift med fremtidsmuligheder


Hos Platypus har vi mange års erfaring med samarbejde med Kriminalforsorgen, Politi og Kommuner vedr. bandeexit. 9/10 af vores sager kommer ud af deres kriminelle løbebane og påbegynder enten uddannelse eller arbejde efter endt forløb.


Vi ved, at alle kan noget særligt og tror på, at unge ikke er en udgift eller belastning for samfundet, men en tabt ressource, som det kan betale sig at investere i. Vi er eksperter på området, dedikeret til vores arbejde og ved, hvad der skal til for at skabe resultater og succes.

 

Vores bandeexit-program indgår i “Kompasset”, som er et forløb med søpraktik, hvor den unge kommer ud at sejle på et erhvervsskib og hermed helt naturligt bliver fjernet fra det belastende, tidligere miljø og får en ny, tryg start på tilværelsen, hvor gamle, uhensigtsmæssige mønstre kan brydes og det etiske og moralske kompas kan kalibreres.

 

Gennem hele søpraktikperioden, har vi en tæt kontakt til både skibet og den unge, for at sikre en kontinuerlig kontakt med fast, solid og nødvendig støtte gennem hele processen. Vi har desuden tæt kontakt til de nødvendige, implicerede parter, såsom Politi, Kriminalforsorgen og den ansvarlige kommune.

 

Forløbet er en kombination af ophold i vores boliger og praktik til søs og planlægges individuelt efter den unges behov.


Efter endt søpraktik hjælper vi den unge med at komme videre i livet, fagligt, socialt og personligt – afhængig af behovet og mulighederne. Der kan være tale om et arbejde, en uddannelsesplan eller en ny begyndelse i et andet land. Der er desuden gode muligheder for job indenfor søfart, som er en tryg branche at arbejde i, for et tidligere bandemedlem.

 

Vi afslutter først opgaven, når målet er nået og er hele vejen igennem fleksible i forhold til problemløsning og samarbejde. Det er vores erfaring, at det giver de bedste resultater.


Vi bruger forløbet Kompasset i bandeexitsager, men tilpasser indsatsen den enkeltes behov og sikkerhedssituation. Du kan læse mere om Kompasset her.

Kontakt

Kunne du tænke dig at høre mere om vores bandeexit, er du velkommen til at kontakte mig:

Theresa Mackenhauer

Telefon22924338

Unge i bandeexit

er naturligvis anonyme, men du kan læse succeshistorier om andre af vores unge her  

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk