Kompasset - skibe til udsatte unge i misbrug eller kriminelle, sejle, skoleskib, unge med problemer

Kompasset Søpraktik

Kompasset – et afklaringsforløb til søs


I gamle dage sendte man udsatte unge ud at sejle – det gør vi også i dag. Vi kan tilbyde en praktikplads som sømand.


Et miljøskift er alfa og omega, når en ung skal starte på en frisk og her er en søpraktik på et fragtskib én af de mest effektive værktøjer. Vi har et kombineret forløb, hvor den unge, til en start, indlogeres i én af vore lejligheder i Svendborg, hvor han/hun bliver godt forberedt på søpraktikken. Efterfølgende kommer den unge ud på et fragtskib, som sejler i international fart.


Forløbet aftales på månedsbasis og selve søpraktikken varer fra 1-3 uger, afhængig af hvilket skib der vælges. Der er mulighed for forlængelse, efter behov. 


Nogle unge har brug for lidt længere tid i Svendborg for at komme op i gear, inden de er klar til at komme ud at sejle. Og hvis der er et misbrug, som der skal komme styr på inden, kan det også forlænge processen. Forløbet kan forlænges yderligere med flere ugers søpraktik, hvis det giver mening for den unge.Målgruppe

Søpraktik, for vanskeligt stillede unge fra 16 år, på erhvervsskibe:


  • Unge med sociale eller psykiske vanskeligheder
  • Unge som har brug for et erhvervs- og ressourceafklarende forløb
  • Unge med misbrug
  • Unge der har begrænsede intellektuelle ressourcer
  • Unge som trænger til et miljøskift
  • Unge i bandeexitInden søpraktikken

Den unge bliver indlogeret i én af vores lejligheder i Svendborg, indtil han/hun er klar til at komme ud på skibet. Her starter vi på en kompetenceafklaringsproces, som fuldføres efter søpraktikken.


Vi afdækker den unges funktionsniveau og hjælper til løsning af personlige og praktiske forhold. Der iværksættes en kort virksomhedspraktik.


Forløbet indeholder forberedelse til søpraktikken, herunder fremskaffelse af pas, arbejdstøj og evt. sundhedsbevis. Vi orienterer bredt omkring uddannelsesmuligheder – både indenfor søfart, men også generelt. For at forberede praktikanten bedst muligt på praktikken, orienterer vi omkring skibsfart, de forskellige skibe, livet ombord på et skib, lidt søfartsregler og praktiske oplysninger.Under søpraktikken

Platypus sørger for transporten til skibet, hvor den unge får sit eget kammer ved påmønstring. Den unge indgår i skibets øvrige besætning og får, fra starten af, udleveret en arbejdsplan med passende arbejdsopgaver. Det kan være opgaver på dækket, vedligeholdelse af skibet, rengøring, motorpasning og navigation samt kabysarbejde. Den unge vil opbygge et realistisk billede af et arbejdsliv gennem en søpraktik, med de pligter og ansvar, som dette indebærer.


Platypus har løbende kontakt til skibets kaptajn, som under sejladsen, er mentor for den unge. Den unge får fuld kost på skibet under hele forløbet.


Der er altid kun én ung ombord ad gangen, hvilket giver de allerbedste resultater, da den unge så lettere bliver en del af fællesskabet i besætningen.Efter søpraktikken

Når praktikken som sømand er overstået, evaluerer vi forløbet og sammen med den unge, udarbejder vi en fremtidig, motiverende handleplan med nye realistiske mål. Sagsbehandleren modtager en grundig beskrivelse af den unges styrker og barrierer, kompetencer, fremtidige drømme og mål, som giver et godt grundlag for at give den helt rette og effektive hjælp til den unge, hvis der er behov for det.

 


Hvorfor er et afklaringsforløb med søpraktik effektivt?

Søpraktikkens hovedformål er at have fokus på mønsterbrydning og at erhvervs- og ressourceafklare. Det er vores erfaring, at en del vanskeligt stillede unge har gavn af kompetenceudviklende tiltag i ”det virkelige liv”, som et alternativ til institutionaliserede socialpædagogiske tilbud.


Den unge får mulighed for at løsrive sig fra sit tidligere miljø, at opleve et nyt og anderledes miljø og at bryde med en uhensigtsmæssig adfærd. Det er søpraktikkens hensigt at give den unge en ny og positiv start på tilværelsen.


Det maritime liv er med til at styrke den unges personlige og erhvervsmæssige kompetencer og i sidste ende med til at styrke identitet og selvindsigt. Det er meningen, at den unge skal genopbygge tillid til egne evner og udvikle en åbenhed til at turde være sig selv. Mange søpraktikanter er efterfølgende blevet selvforsørgende og uafhængige af det offentlige system, enten fordi de påbegynder en uddannelse eller varetager et ordinært arbejde.


Vi har over 20 års erfaring med etablering af søpraktikker på erhvervsskibe og er derfor landets mest erfarne udbyder af søpraktikker. Vi har på baggrund af vores store erfaring udelukkende valgt at samarbejde med udvalgte erhvervsskibe, da det har vist sig, at erhvervsskibene har den største effekt. Effekten skyldes, at de unge her færdes blandt rollemodeller fra den virkelige verden udenfor behandlersystemet og at de varetager meningsfyldte opgaver, som en del af et team.

 

Kontakt

Kunne du tænke dig at høre mere om vores forløb til søs, er du velkommen til at kontakte mig:

Anni Khattab

Telefon22924338

Se film fra en sejltur,

som Robert har optaget:

Læs hvordan vi har hjulpet  unge i job og uddannelse igennem Kompasset:

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk