Misbrugsbehandling - botilbud, midlertidig bolig til unge i misbrug

Misbrugsbehandling

Hvordan hjælper du en ung i misbrug, der er gået helt i stå? Vi tilbyder et effektivt beskæftigelsesforløb til unge med misbrugMange unge, som er gået i stå, og som ikke er i stand til at passe sine aftaler, kan være svære at nå ind til – og alligevel har de brug for hjælp og et passende tilbud. Så hvad gør du?

 

Vi ved, at apati og manglende ansvarlighed hænger nøje sammen med et misbrug, men misbruget er ofte et symptom på, at der ligger et problem et andet sted – og at den unge selvmedicinerer sig, for at kunne holde ud at klare tilværelsen. Spørgsmålet er, hvad det egentlige problem i virkeligheden er? For når dét bliver afdækket og beskrevet, kan den rette hjælp iværksættes. 

 

Et miljøskift er en forudsætning for at skabe en forandring og det er én af grundstenene i vores tilbud i Platypus. Derudover arbejder vi altid én til én, så vi lærer den unge virkelig godt at kende og efter kort tid, kan vi give en nøje beskrivelse af den unges ressourcer og barrierer, hvilket giver sagsbehandleren et godt beslutningsgrundlag i forhold til, hvordan den unge bedst muligt kan hjælpes videre i livet. 

 

Vores forløb kan være korte eller lange, afhængigt af, hvad der gavner den unge.  Og vi har altid fokus på beskæftigelse, for det er herigennem, at den unge bliver udfordret og får mulighed for at udvikle sig. 

 

 

Hos os går misbrugsbehandling og beskæftigelse hånd i hånd

Vi har mange års erfaring med alternativ misbrugsbehandling og vores succes skyldes et akut miljøskift kombineret med aktiv beskæftigelse. Miljøskiftet er essentielt, for når den unge kommer væk fra sine venner og vante omgivelser i en periode, er det muligt at ændre adfærdsmønster og få nye vaner.

 

Under forløbet afklarer vi den unges kompetencer igennem virksomhedspraktikker. På den måde får vi både skabt en meningsfyldt hverdag for den unge her og nu, samt hjulpet den unge i gang med at drømme om en ny og aktiv fremtid.

 

Vi samarbejder med Svendborg Misbrugscenter, som står for samtaleterapi og anden relevant behandling.Målgruppe

Unge i alderen 16-30 år, som har et misbrug af hash og/eller euforiserende stoffer, der er motiveret for at stoppe, men som har brug for at komme væk fra de vante omgivelser i en periode.

 

 

Miljøskift

Under forløbet opholder den unge sig i én af vores lejligheder, der er placeret centralt i Svendborg by. Her kommer den unge enten til at bo alene eller maks. sammen med én anden ung – alt efter hvad der giver mening for den enkelte. Miljøskiftet er nødvendigt for at den unge kan udvikle sig og tænke nye tanker, uden påvirkning fra sin tidligere omgangskreds.

 


Beskæftigelse

Vi afklarer den unges kompetencer igennem relevante virksomhedspraktikker. Praktikkerne har både til formål at beskæftige den unge her og nu, samt afklare funktionsniveauet og den unges interesseområder. Praktikkerne giver den unge succesoplevelser og anerkendelse - og dermed også selvtillid. Vi bruger erfaringer fra praktikkerne til sammen med den unge at lægge en realistisk plan for beskæftigelse i fremtiden.

 


Fritid

Vi hjælper den unge i gang med et aktivt fritidsliv. Vores unge mentorer arrangerer aktiviteter om aftenen og i weekenderne, for at inspirere den unge til nye og sunde interesser. Det kunne f.eks. være madlavning, fitness/styrketræning, kajakroning, vandreture m.m.

 


Misbrugscenter

Vi har et samarbejde med Svendborg misbrugscenter, som står for samtaleterapi og anden relevant behandling. Vi støtter den unge til stabilitet i forløbet, så der opnås det maksimale udbytte af behandlingen. Svendborg misbrugscenter benytter, blandt flere forskellige metoder, den kognitive tilgang. I den kognitive tilgang arbejdes der med sokratiske spørgsmål, der har til formål at få den unge til at reflektere og selv komme med løsninger og svar på sine udfordringer.Eksempel på et forløb

Vores forløb tilpasses individuelt efter den unges behov. Der aftales på forhånd en varighed af forløbet på f.eks. 2-3 måneder og herefter er det muligt at forlænge forløbet, hvis det er nødvendigt.

 

Et forløb kunne f.eks. se således ud:


1

Sagsbehandler henvender sig til os vedr. en ung. Vi får lidt at vide om den unge og holder måske et møde eller ringer til den unge, så vi har snakket sammen inden forløbet begynder.


2

Den unge flytter ind i én af vores lejligheder i Svendborg. Vi bruger den første uges tid på at lære den unge godt at kende igennem samtaler og forskellige aktiviteter. Den unge møder også vores mentorer, der primært arbejder om aftenen og i weekenden.


3

Vi er hurtigt i gang med en beskæftigelse. Så snart den unge er stabiliseret, starter vi en praktik op, gerne allerede efter en uge, så den unge får en aktiv hverdag op at køre.


4

Behandling i misbrugscenteret starter op så hurtigt som muligt. Efter et par samtaler, lægges der en behandlingsplan, som vi støtter den unge i at følge.


5

Vi lægger fra start en plan for den unges fritid. Vores unge mentorer arrangerer aktiviteter om aftenen og i weekenderne, for at inspirere den unge til nye og sunde interesser. Det kunne f.eks. være madlavning, kajakroning, fitness/styrketræning, vandreture m.m.


6

Når både arbejde, misbrugsbehandling og fritid er planlagt, handler det om udholdenhed! Vi støtter den unge i at få en stabil hverdag og at overholde sine aftaler. Hvis vi vurderer noget pludselig ikke fungerer eller der er behov for nye udfordringer, sætter vi hurtigt noget andet i gang så processen - og dermed også den gode udvikling - ikke går i stå.


7

Sagsbehandler får løbende beskrivelser og evalueringer af forløbet tilsendt pr. mail, som dokumentation samt beslutningsgrundlag til fremtidig hjælp og støtte.

 

 

Kontakt

Kunne du tænke dig at høre mere om vores misbrugsbehandling, er du velkommen til at kontakte mig:

Theresa Mackenhauer

Telefon22924338

Læs hvordan vi har hjulpet unge ud af misbrug:

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk