Alternativ anbringelse - botilbud til unge der vil bo alene med støtte

Alternativ anbringelse og efterværn

Alternativ anbringelse til unge fra 16 år – udslusning, overgangsbolig, efterværn

– en specialindsats, hvor den unge bor alene med støtte


Tilbuddet henvender sig til unge fra 16 år, som har behov for et miljøskift og en midlertidig bolig, samt afklaring i forhold til uddannelse og arbejde. Forløbet er en proces, hvor der arbejdes med den unges personlige, sociale og faglige udviklingspotentiale, og munder ud i den unge etableres i egen bolig.Når en institution ikke længere er det rette tilbud - hva' så?

Vi er ikke en døgninstitution og heller ikke et gængs opholdssted, selvom vi tilbyder boliger til unge i et individuelt tilpasset forløb, som matcher deres behov.


Vi arbejder 1 – 1, hvor målet er, at den unge bliver rustet og forberedt på, hvad det indebærer at flytte i egen bolig. Der er unge, som ikke passer ind på en institution og som har brug for en alternativ anbringelse. Det kan være i kort tid – eller i et længerevarende forløb med efterværn, afhængigt at behovet. Vi tilbyder overgangsboliger, hvor den unge får hjælp til at øve sig i at bo alene.


Et ophold hos os er en forsmag på et voksenliv, som mange unge drømmer om, men som de endnu ikke kan magte. Derfor er vore anbringelsestilbud håndholdte og individuelt tilpassede. Der er al den hjælp og støtte, der er behov for –  og samtidig er der frihed, under ansvar. Det giver den unge en god læring i forhold til at til at stå på egne ben og blive ansvarlig, samtidig med, at vi sørger for gode rollemodeller og tillidsfulde voksne, som giver den unge passende udfordringer.


Det kan være en kort anbringelse – eller et længerevarende forløb, hvor den unge får en udslusningsbolig i en overgang, indtil man er klar til at flytte i egen bolig eller, hvad der nu giver mening. Vi hjælper med hele denne proces – også alt det praktiske.Målgruppe

Vanskeligt stillede unge fra 16-23 år med problemstillinger, som for eksempel:


  • Unge med sociale- og/eller psykiske problemer
  • Unge med kriminalitets- og/eller misbrugsproblemer
  • Unge der har brug for et akut miljøskift
  • Unge hjemløse
  • Unge, som ikke længere kan være på institution, men har brug for en 1- 1 indsats
  • Anbragte unge, der skal udsluses til egen boligNår en ung har brug for en kort anbringelse

Når en ung er ved at komme ud på et sidespor og er klar over, at der skal ske noget andet, er timingen for tilbuddet bare så afgørende – og vi ved, at motivation ofte forsvinder over tid. Derfor er et af vores fokusområder i Platypus, at vi kan tilbyde foranstaltninger/forløb, der starter med meget kort varsel, ofte fra den ene dag til den anden.


Unge med velfungerende familier kan også komme ud på et skråplan med misbrug og kriminalitet. Og her er en kort anbringelse med et stimulerende miljøskift en effektiv måde at vende den dårlige udvikling på. Det er Benjamin et godt eksempel på – læs hans historie herMetode

Afklaringsforløbet bygger på en systemisk tankegang, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes situation, fokuserer på helheder, mønstre og sammenhænge, så der kan skabes et ”system” omkring den unge, som fungerer og støtter den unges positive udvikling.


Det er vores erfaring, at de personlige forhold – bolig, økonomi, venner, misbrug og manglende struktur – ofte spænder ben for den unges job- og uddannelsesmuligheder. Derfor inddrager vi alle livsområder, og tilrettelægger processen ud fra den enkeltes behov.


Vi ved, at struktur på dagen og stabilitet er grundlaget for at skabe ro og succesoplevelser. Og det er lige netop dette, den unge har brug for, da manglende selvværd og selvtillid ofte er et stort problem. Derfor etablerer vi relevante virksomhedspraktikker, som bliver omdrejningspunkt og en platform i forhold til udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer.  Ikke mindst giver praktik en god erfaring  i forhold til afklaring til arbejdsmarkedet og uddannelsesmulighederne.


I hele processen er vi med som sparringspartnere for den unge, som sikrer en positiv udvikling. Vi motiverer til nye fritidsinteresser, så den unge også bliver udfordret på det område.
Botilbud

Den unge indlogeres i en af vore centralt beliggende lejligheder i Svendborg. Den fungerer som en base i hele forløbet. Her arbejdes med bostøtte, træning i at bo alene, ALD og alt, hvad der er nødvendigt for at få en hverdag til at fungere. Målet er, at den unge bliver trænet og godt forberedt på at bo i egen bolig.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad vi kan tilbyde unge, der skal anbringes undefor hjemmet, er du velkommen til at kontakte mig:

Anni Khattab

Telefon22924338

Læs hvordan vi har hjulpet unge videre efter en alternativ anbringelse:

Kontakt

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk