Vejen ud af kriminalitet - botilbud til kriminelle unge, miljøskift og en midlertidig bolig

Vejen ud af kriminalitet

Er du sagsbehandler for en kriminel ung, som har brug for et miljøskift og en midlertidig bolig?


Så har vi et unikt afklaringsforløb med botilbud, der henvender sig til unge i alderen 16-30 år med nogle af følgende problemstillinger:


 • Unge hjemløse
 • Unge under prøveløsladelse, der har brug for en midlertidig bolig og en intensiv kriminalitetsforebyggende indsats
 • Unge der venter på dom, som gerne vil ud i et aktivt jobtræningsforløb med botilbud
 • Unge der ønsker en effektiv udslusning fra fængsel
 • Unge der har brug for et akut miljøskift
 • Unge der vil afsone en kortere dom alternativt – f.eks. på et erhvervsskib
 • Unge der vil afsone med fodlænke i vores midlertidige boligHvorfor investere i en kriminel?

Efter fængslet venter friheden. Men også en række forhindringer, som gør det svært for tidligere straffede at finde fodfæste i samfundet.


Motivationen for at vende ryggen til kriminalitet kan være svær at finde, hvis man ikke får hjælp til at få ryddet ordentligt op i fortiden og får hjælp til at få lagt en ny og bedre plan for fremtiden – uden kriminalitet. 


Sagen er, at når en fængselsdømt bliver løsladt, møder han nogle andre begrænsninger end dem, han er vant til bag murene. Manglende bolig, svagt socialt netværk og en høj gæld til staten og andre, som er medvirkende til at fastholde løsladte i en kriminel løbebane, kan ende med at sende dem bag tremmer igen. Iflg. Kriminalforsorgen begår ca. 30% unge under 30 år ny kriminalitet igen indenfor to år, mens færre med fodlænke begår ny kriminalitet.


Når det gælder prøveløsladelse er det nødvendigt at have en adresse at blive løsladt til, men hvis man har været fængslet i længere tid, har de færreste en bolig at vende tilbage til, så enten bliver en prøveløsladelse ikke mulig – eller også finder man en proforma adresse. Og ingen af delene er hensigtsmæssige, hvis målet er at komme ud af kriminalitet og få opbygget en ny og bedre tilværelse.


Vi tilbyder både mulighed for at afsone med fodlænke og midlertidig bolig i forbindelse med en prøveløsladelse, kombineret med vores effektive afklaringsforløb. Vores afklaringsforløb består af de kriminalpræventive faktorer, som man ved er nødvendige for at skabe forandringer for kriminelle.Hvad indeholder vores afklaringsforløb?

Vi har specialiseret os i hjælpe udsatte unge videre i livet. Voren afklaringsforløb indeholder midlertidige boliger, hvor den unge kan tage ophold, mens vi arbejder intensivt med personlig udvikling, bostøtte, afklaring til uddannelse og erhverv. Det er ikke nødvendigt for den unge at skifte adresse, da vi kan fungere som logivært under f.eks. prøveløsladelse.


Vi er et effektivt alternativ til forsorgshjem og institutioner, da vi ikke samler de unge, men arbejder med dem 1-1. Vi har fokus på rehabilitering og arbejder ud fra en systemisk tankegang. Vores indsats har til formål at hjælpe den unge til at bryde dårlige mønstre og modvirke recidiv.


Vi sammensætter et afklaringsforløb ud fra den enkeltes situation og behov.

Et afklaringsforløb kunne f.eks. indeholde:


 • Midlertidig bolig
 • Jobtræning
 • Misbrugsbehandling
 • Miljøskift
 • Økonomi/opsparing
 • Botræning
 • Kompasset – Praktik på erhvervsskib
 • Hjælp til etablering i egen bolig
 • Afklaring til uddannelse
 • Virksomhedspraktik
 • Beskæftigelse og struktur på dagen
 • FritidsinteresserKompasset - et anderledes og effektivt miljøskift

Vi har siden 2001 arbejdet med søpraktikker og er landets største udbyder af praktikforløb på erhvervsskibe til udsatte unge. Et afklaringsforløb hos os, kan kombineres med en søpraktik, som er et effetivt redskab, hvis man har brug for et miljøskift og at komme op i gear.


Vores skibe sejler i nordisk farvand og der er altid kun én ung ombord af gangen. Læs mere om Kompasset her.Kontakt

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad vi kan tilbyde unge, der skal anbringes undefor hjemmet, er du velkommen til at kontakte mig:

Theresa Mackenhauer

Telefon22924338

Læs hvordan vi har hjulpet kriminelle unge videre i livet:

Platypus ApS - Bagergade 88A - 5700 Svendborg - www.platypuserhverv.dk